Vår berättelse

AreBe Group AB

I septemder 2006 grundades AreBe Group AB som ett familjeföretag. Syfter var att hjälpa andra företag, organisationer och individer att utvecklas och må bättre. 

Vi kände oss väl rustade med kompetens inom företagsledning, affärsutveckling, kvalitetsarbete, marknadsundersökningar samt kund- och medar-betarmätningar, men vi hade också kompetens iinom beteendevetenskap, fysiologi och vad som skapar hälsa. 

Vår ledstjärna var Are Waerland, grundare av den svenska hälsorörelsen i slutet av 1930-talet.

Likt många småföretag har vi haft det tufft att få ekonomin att gå ihop trots stora kunder som Agria Djurförsäkringar, där vi under flera år gjorde deras kundundersökningar, Almi Företagspartner i flera län, RagnSells,  VG-Power och Alltransport  mm.

Sedan 2012 är bra VD kvar då övriga från familjen fått bättre och mer välbetalda arbeten, och bildat egna famijler. Verksamheten går därför lite på sparlåga. Vi gör trots det en del undersökningar, tar styrelseuppdrag, skriver artiklar, utvecklar produkter som tillför bra näring och ger ut böcker. 

I november 2011 lanserade vi också SANTO-Li, det unika mineralvattnet från Santovka i Slovakien. Det innehåller förhöjd nivå av en rad viktiga mineral-ämnen som magnesium, kalcium och litium, men har också hög nivå av bikarbonat, som minskar risken för försurning i kroppen.